snodda

drops2
Snodda, objekt i gjutet glas
Spår, detalj, Centrallasarettet Västerås
Väntrum, objekt och förslag för offentlig miljö
Drops, objekt i fusat glas
Vera Ohlsson veraohlsson@icloud.com

• Artists´ books
• Grafik
• Glas
• Aktuellt

• Projekt
• <